polski nie musi być nudny,  projekt,  TIK

Moi uczniowie przemówili!

Tak. Moi uczniowie z klasy VI przemówili. Jeśli masz ochotę zmęczyć swoich, przy okazji, realizując podstawę programową, skorzystaj z mojej tablicy interaktywnej genial.ly.

Kliknij w obrazek i przejrzyj moją propozycję

Przygotowałam cykl ośniu lekcji, podczas których uczniowie spotkają się z formą przemówienia, wysłuchają zaleceń znanych i lubianych (pani Pauliny Mikuły, pana Tomasza Kammela, profesora Jerzego Bralczyka). Wczytają się we fragmenty opowiadań Michała Rusinka poświęconych retoryce. Wszystko po to, by na końcu samemu się wypowiedzieć. Oczywiście z wykorzystaniem wszystkich zaleceń, zaproponowanych przez mistrzów wystąpień!

Tak poradzili sobie moi szóstoklasiści

Tematy realizowane w cyklu poświęconym komunikacji, retoryce, przemówieniu
Temat 1: Czym jest KULTURA KOMUNIKACJI?
Temat 2: Co rozumiemy poprzez grzeczność NIEJĘZYKOWĄ?
Temat 3: Retoryka, czyli co Ty mówisz, człowieku? O kulturze i sztuce komunikacji.
Temat 4: Dlaczego mamy umieć przemawiać?
Temat 5: Jak przygotować DOBRE przemówienie?
Temat 6: Przekonać trzeba potrafić- uczymy się od mistrzów.
Temat 7: Stworzyć swoje wystąpienie. Od planowania do przemawiania.
Temat 8: Młodzi mają głos, czyli 3, 2, 1- cisza! Przemowa!

Naszymi ogólnymi celami były:

  • powtórzenie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
  • praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu kultury komunikacji;
  • dostrzeżenie rozbieżności między językiem mówionym a pisanym;
  • przygotowanie planu, zredagowanie i wygłoszenie przemówienia;
  • nauka od mistrzów, pogłębiająca wiedzę przedmiotową.

Bawcie się dobrze:)