epika,  myślenie krytyczne,  polski nie musi być nudny,  rutyny MK

Tajemnica Mowgliego

Klasa V. Uczniowie, którzy pracowali ze mną w kulturze MK w klasie IV, po rocznej przerwie powrócili do aktywności. Po kilku zajęciach przypominających rutyny przystąpiliśmy do intensywnej pracy. Podczas dwugodzinnych zajęć poświęconych zamieszonemu w podręczniku fragmentowi J. R. Kiplinga „Księga dżungli”, przyjrzeliśmy się dylematowi głównego bohatera.

Rozrysowany schemat lekcji

Zajęcia rozpoczęliśmy od wyjaśnienia hasła KSIĘGA. Uczniowskie spostrzeżenia zestawiliśmy z hasłem słownikowym. Następnie odczytaliśmy fragment lektury zamieszczony w podręczniku. Korzystając z rutyny DOUBBLE BUBBLE uczniowie w parach szukali podobieństw i różnic między PRAWAMI ZWIERZĄT i PRAWAMI LUDZI.

Podczas prac grupowych spojrzeliśmy na życie chłopca w dżungli z pespektywy jego samego, czarnej pantery, sfory wilków oraz tygrysa. Kiedy wsłuchaliśmy się w ich stanowiska związane z kwestią powrotu Mowgliego do ludzkiej osady okazało się, że nie wszystkie spojrzenia są jednoznaczne.

Zaistniała więc potrzeba, by pogłębić pytanie, które okazało się ważne dla każdej z grup- dlaczego Mowgli ma opory przed powrotem do ludzi? Uczniowie zaproponowali, żeby ta wątpliwość stała się głównym tematem zajęć.

Temat: Prawa człowieka kontra prawa zwierząt ma podstawie powieści Josepha Rudyarda Kiplinga „Księga dżungli”. Dlaczego chłopiec nie chce wrócić do ludzkiej wioski?

Korzystając z rutyny 5 x DLACZEGO? grupy doszukały się przyczyn. A ponieważ spoglądali z perspektywy, realizacje były różnorodne.

Ta praca pokazuje, że uczniowie podeszli refleksyjnie do swoich spostrzeżeń. Skorygowali brak drogi przyczynowo- skutkowej

Podczas zajęć zostały zrealizowane treści podstawy programowej: I. 2.1. ; II 1-5; III 1,2; IV 1-3, 5, 7.