lektura w pudełku,  lektury,  lektury inaczej,  myślenie krytyczne,  myślenie niejedno ma imię,  Opowieści z Narnii,  polski nie musi być nudny,  rutyny MK

Zrób sobie szafę!

Takie hasło towarzyszyło uczniom klas IV b i c podczas pracy projektowej związanej z „Opowieściami z Narnii” C. Lewisa. Było to ich pierwsze tak obszerne i wieloetapowe zadanie wykorzystujące elementy krytycznego myślenia i kreatywnego podejścia do omawianego tekstu. Pracowały dwie klasy równorzędnie. Do działań wspólnych należała współpraca w zespołach w oparciu o instrukcje i wybrane fragmenty z lektury. Opracowywali portret, a do niego krótki opis postaci z wyodrębnionymi cechami charakteru i wyglądu bohatera. Zastanawiali się, z jakiego powodu postać zyskała ich uznanie, czym zaskoczyła i w jakiej sytuacji postąpiła niechlubnie. Ułożyli wypowiedź w imieniu bohatera, w której opowiedzieli o trudnościach, z którą się borykał.

Piotr
Piotr
Edmund
Piotr
Łucja
Zuzanna

Na koniec jedni redagowali zaproszenia na herbatkę u fauna Tumnusa lub uroczystość koronacyjną w Ker- Paravel, drudzy ogłaszali renowację zamku czarownicy z chęcią sprzedaży lub zbliżającą się koronację czterech głów rodzeństwa Pevensie.

Zaproszenie
Zaproszenie
Zaproszenie
Zaproszenie

Działania różniące prace obu klas związane były z pudełkami. Jedna klasa opracowywała mini szafy, wyciągając z tekstu informacje o przedmiocie, by móc samodzielnie zredagować taki opis. Druga klasa – będąca już po opisach przedmiotów – opracowywała pudełka lekturowe, na których podstawie budowała samodzielną wypowiedź ustną. Uczniowie oceniali swoje prezentacje, wykorzystując elementy oceniania kształtującego. Pracowali z początkami zdań: Najmocniejszą stroną Mojej/ Twojej pracy było… Warto żebym popracował nad…/ Zastanów się, czy na przyszłość nie dopracować… Budowali ocenę własną w oparciu o elementy odpowiedzi, na które umówiliśmy się przed pracą oraz opiniowali prezentacje kolegów i koleżanek. Pierwszy raz budowali informację zwrotną, dlatego poświęciliśmy na nią sporo czasu. Czy było warto? Tak, wszyscy przyjęli stopnie i po raz pierwszy nie słyszałam pytania- kiedy mogę poprawić?

Małe szafy do opisu

Pudełka lekturowe do budowania odpowiedzi ustnej

Finałem obu działań było ustalenie przez uczniów pytań kluczowych i rozpracowanie nich przy pomocy rutyny 5 x dlaczego. Uczniowie w grupach budowali pytania. Zadaniem było wyłonienie jednego, które było podstawą do wykonania rutyny 5 x dlaczego.

5 x dlaczego?

Cały czas uczniowie pracowali na postawach, wykorzystując rutyny MK: widzę- myślę- zastanawiam się; tak myślę, dlaczego tak myślę, 5 x dlaczego oraz 12 pytań.

Prace klasy IV c
Prace klasy IV b