• notatki,  polski nie musi być nudny

    Śladami kultury

      Podczas cyklu zajęć poświęconych KULTURZE uczniowie samodzielnie zdobywali, porządkowali, hierarchizowali oraz logicznie wiązali ze sobą informacje. Losując formę tworzenia notatki, zdobywali umiejętność, który sposób organizowania treści jest dla nich odpowiedni.   Podczas prezentacji prac na forum klasy poznawali związane…