polski nie musi być nudny,  telefon na lekcji

Nudne są powtórki do egzaminu…

 Chcąc wyrwać z marazmu przedegzaminacyjnego, przygotowałam karty pracy z kodami QR oraz zadaniami przekierowującymi do aplikacji Learning apps. Praca przebiegała standardowo, jedynie jej forma była niecodzienna. Wykorzystując smartfony, bezpłatną aplikację do odczytania kodów QR oraz platformę do wirtualnych zadań – powtarzaliśmy środki stylistyczne.

   Uczniowie połączeni w pary, śledząc i uzupełniając kartę pracy, zmagali się z problemem. Przyjemnym było, że w trakcie rozczytywania zadań mogli jednocześnie wskazany środek stylistyczny odnieść do przyłączonego fragmentu filmowego, audio-recytacji, plakatu z filmu, ilustracji z XVIII bajek itp. Zadania przybrały różny kształt, od standardowych- egzaminacyjnych, po rozsypankę, pytania rodem z „Milionerów”, krzyżówkową wykreślankę.
  Czy się podobało? Uczniowie nie mogli się oderwać!
  Gotowe do pobrania karty znajdziecie –> tu