książka,  lektury inaczej,  polski nie musi być nudny,  projekt

Pomysł na projekt czytelniczy

  Ze słów Aleksandra Kumora: „Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła” zrodził się pomysł na projektowe działania czytelnicze. 
 
  Przez pięć miesięcy uczniowie z grupy projektowej pracowali nad poszczególnymi etapami projektu zatytułowanego „Książka – tworzywo inspirujące”. 
 
  Pierwszy etap projektu polegał na stworzeniu przez uczniów obszernej definicji słowa „książka”. Młodzieży udało się określić „siłę” książki w życiu kulturalnym i społecznym (literatura narodowowyzwoleńcza, tajne komplety, cenzura…). Odnaleźli osoby, dla których życiem jest praca z książką (introligator, bibliotekarz, księgarz, itp.). 
 
  Drugim etapem było dotarcie do tekstów kultury, w których książka odgrywa znaczącą rolę. Następnie uczniowie mieli czas na zastanowienie się w jaki sposób książka inspiruje ich. 
 
  Ostatnim, trzecim etapem było działanie. Członkowie grupy projektowej mieli zmierzyć się z przedmiotem „książki” niczym z materiałem twórczym. Rozpatrzyli, w jaki sposób można wykorzystać ją, by wymyślić własny twór artystyczny. Ostatecznie młodzi stali się poszukiwaczami, docierającymi do ciekawych fragmentów, aforyzmów, rozwiązań, które przemyca literatura.
 
Uczniom udało się:
1. Wskazać, że książki inspirują do różnych działań artystycznych.
2. Rozbudzić pasję sięgania po książki (krzewienie pasji czytelniczych).
3. Odkryć, że w natłoku mediów elektronicznych – książka stale jest wartościowym „narzędziem”.
 
 
  Podczas finału opowiedzieli o swoich dokonaniach. Oprowadzili słuchaczy po projektowych dokonaniach. Zaprezentowali wyroby własnej pracy twórczej, które powstały w trakcie prac.