notatki,  polski nie musi być nudny

Śladami kultury

  Podczas cyklu zajęć poświęconych KULTURZE uczniowie samodzielnie zdobywali, porządkowali, hierarchizowali oraz logicznie wiązali ze sobą informacje. Losując formę tworzenia notatki, zdobywali umiejętność, który sposób organizowania treści jest dla nich odpowiedni.
  Podczas prezentacji prac na forum klasy poznawali związane z nimi wartości, opowiadali także o autorytetach oraz pojęciach, które z łączą się z kulturą (cywilizacja, normy społeczne, dziedzictwo narodowe, legendy, mity, normy językowe, sztuka i wiele, wiele innych). Określali także złożoność tego hasła- wychodząc od etymologii po znaczenia współczesne.
 
   Na koniec, przygotowując rozprawki, doszli do wniosku, że ich indywidualny rozwój idzie w parze z uspołecznieniem; i że człowiek jako jednostka powinien czuć się dobrze w grupie. Uznali także, że postęp nie może niszczyć dorobku przeszłości, a wręcz powinien z niego czerpać, by tworzyć nowe.
   Prace te tworzyli, pracując w zespołach. Otrzymali ode mnie karty (możecie je pobrać tu i inspirować się nimi), które pomogły im ukierunkować działania. Założeniem było, by grupy poruszały odrębne treści, wychodząc z tego samego punku- czyli od hasła kultura. Mogli dodawać od siebie to, czego im brakowało. Ważnym było, by poszukiwali…
notatki uczniów klas VII utworzone przy okazji powtarzania motywów literackich