konferencje i szkolenia,  polski nie musi być nudny

Ostatni dzień wakacji- pora na szkolenie :>

Ostatni dzień wakacji- 31 sierpnia, Wrocław- szkolenie dla nauczycieli poświęcone OK! 
 
Swoje wystąpienia przygotowali: 

Ich wystąpienia zapamiętam na długo:

Danuta Sterna- propagatorka w Polsce oceniania kształtującego; wprowadziła do edukacji polskiej metodę – OK zeszyt, która cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji dotyczących oceniania kształtującego. Opowiadała o samosterowności ucznia. 
 
Jacek Ścibor- obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej pod Wrocławiem. Był Redaktorem Naczelnym czasopisma „IT w Edukacji”. Pomysłodawca i założyciel Superbelfrów RP. Przygotował genialne w swej prostocie przemówienie skierowane do dyrektorów i rodziców- skąd brać nauczycieli w zmieniającym się świecie? 
Ewa Morzyszek-Banaszczyk- obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, nauczycielka przyrody. Propagatorka Planu Daltońskiego i koncepcji pedagogicznej C. Freineta oraz ruchu Budzących Się Szkół i Praw Dziecka. I tej tematyce miała poświęcone swoje wystąpienie. 
Dodam do nich jeszcze warsztat Bartka Chysia poświęcony „Nie ziemskim lekcjom”. Nie opowiadał- szkolił. Oswajał strach przed tablicą multimedialną i nowoczesnymi technologiami. Odpowiadał na pytania, pokazując słabe i mocne strony narzędzi TIK, z których korzysta na swoich zajęciach. Podkreslał również, że „we wszystkich podejmowanych przeze mnie działaniach edukacyjnych przyświeca mi maksyma sir Kena Robinsona, który mówi, iż : „Kreatywność jest obecnie w edukacji tak ważna jak umiejętność czytania i pisania i powinniśmy traktować je równorzędnie”.
To, że było ciekawie, to wiadomo. 
To, że były warsztaty- to wiadomo. 
To, że można było swoje wątpliwości skonfrontować z autorami metod- to wiadomo. 
Ale przede wszystkim można było znowu się spotkać!