Uncategorized

Rysnotowa premiera

Pod koniec listopada miałam okazję po raz pierwszy wrysować się w rozmowę. Podczas inspirującego spotkania Kubu Budzących się Szkół, które odbyło się w naszej szkole , „na gorąco” przygotowywałam notatkę z wydarzenia.

W rozmowie uczestniczyło 30 uczestniczek i uczestników. Gościem szczególnym była profesor Mirosława Dziemianowicz, która wygłosiła słowo wstępne, a także była aktywną uczestniczką dyskusji panelowej.

Dyskutowano o roli i funkcji oceny w szkole, o tym czy służy ona rozwojowi ucznia. Zastanawialiśmy się, komu ocena jest potrzebna- uczniom, rodzicom czy nauczycielom ?


Oprócz profesor Mirosławy Dziemianowicz do dyskusji panelowej zaproszono przedstawiciela rodziców, polonistkę Agatę Polańską, dra Roberta Mertuszkę- koordynatora Centrum Nauki EKOLA i nauczyciela polonistę oraz dwoje uczniów naszej szkoły.
Kluczowe wnioski, które wybrzmiały w naszej dyskusji :
-ocena sumująca nie jest wartością samą w sobie,
-podczas oceniania kluczowy jest poziom wykonania zadania,
-permanentna ocena nie sprzyja procesowi uczenia się i nie odzwierciedla wiedzy ucznia.

Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie SP EKOLA we Wrocławiu. Zmiany nie zrobią się same. Nasz wniosek z wczorajszego panelu to: otworzyć rodziców na zmiany, bo uczniowie, nauczyciele oraz edukatorzy – już otwarci są.

Te wspaniałe fotografie przygotował uczeń klasy VIII SP EKOLA