epika,  lektury inaczej,  polski nie musi być nudny,  TIK

„Pax”, wzruszająca powieść drogi

Zapraszam Was i Waszym uczniów do wspólnej podroży z ujmująca powieścią, która poruszy najbardziej chłodne uczniowskie serca. Moich antyksiążkowców ujęła. Warto spróbować, już niebawem czerwiec.

Tematy realizowane w cyklu poświęconym lekturze uzupełniającej „Pax” S. Pennypacker
Temat 1: Temat: Fascynująca opowieść o chłopcu i jego lisie (lub lisie i jego chłopcu) – poznajemy „Paxa” Sary Pennypacker.
Temat 2: „To, że coś nie dzieje się tutaj, nie znaczy, że nie dzieje się wcale” – o sentencji, która zatacza bardzo szerokie kręgi.
Temat 3: „(…) lis gotów był mu to ofiarować”, ale „(…) jego chłopiec odszedł” – lekcja przywiązania z lisem i jego chłopcem.
Temat 4: Czego na temat wojny możemy się nauczyć od lisów?
Temat 5: Jak feniks z popiołów! Mitologiczne odniesienia kluczem do odczytania fragmentów powieści?
Temat 6: A gdyby tak zmienić bieg wydarzeń? Jak jedna decyzja mogłaby zmienić losy bohaterów? [praca w grupach]
Temat 7: A gdyby tak język książki przełożyć na język filmu? Redagujemy scenariusz filmowy [lekcja dwugodzinna, praca w grupach].
Temat 8: A gdyby tak spojrzeć na powieść krytycznie- redagujemy książkową recenzję [lekcja dwugodzinna, praca w grupach].

Praca z „Paxem” na platformie genial.ly
Wystarczy kliknąć:)

Naszymi ogólnymi celami są:

 • poznanie nowej lektury z kanonu literatury światowej;
 • rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka, zwierzęcia i natury;
 • rozpoznanie utworu jako powieści drogi z paralelną narracją;
 • omówienie elementów świata przedstawionego i wymiana informacji o wydarzeniach fabuły (wraz ze zrozumieniem ich wzajemnej zależności);
 • określenie tematyki i problematyki powieści;
 • odniesienie powieści do innych tekstów kultury o podobnej tematyce;
 • omówienie terminów słowotwórczych: treść i zakres wyrazu, rodzina wyrazów, wyraz podstawowy i pochodny, rdzeń, oboczność;
 • rozpoznaje aforyzmy, sentencje, symbole i środki stylistyczne;
 • tworzy scenariusz filmowy i redaguje recenzję powieści;
 • szerzenie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;
 • kształcenie nawyków systematycznego uczenia się;
 • umiejętność efektywnego posługiwania się technologią informacyjną (praca w chmurze).

Dużo do powtórzenia i nauczenia, a przy okazji wiele do zdobycia! Tym razem trochę pracy indywidualnej, ale sporo także grupowej:)