epika,  lektury,  OK!,  polski nie musi być nudny,  projekt

ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ

Ile prawdy jest w legendach?

Nasi przodkowie nie posiadali wiedzy o początkach państwa polskiego. Tworzyli więc na ten temat opowieści, które dziś nazywamy legendami. Początkowo były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, zatem ich autorów nie potrafimy wskazać. Zostały spisane dopiero w czasach, kiedy na nasze tereny przybyli ludzie posługujący się pismem. Spotkanie z polskimi legendami odbyli uczniowie klas IV na zajęciach języka polskiego i historii. To, że większość wydarzeń i postaci opisanych w legendach nie jest prawdziwa uczniowie już wiedzieli, podobnie jak zauważyli, że w każdej z nich można odnaleźć ziarno prawdy. Postanowili zatem zbadać, ile prawdy jest w legendzie?

W trakcie zajęć międzyprzedmiotowych uczniowie pracowali indywidualnie oraz w małych grupach, gromadząc materiał, który miał pomóc im odpowiedzieć na pytanie kluczowe.

Prace uczniów klas IV

Budowali plany wydarzeń, tworzyli komiksy, prezentacje historyczne, oceniali poczynania głównych bohaterów, oddzielali fikcję literacką od prawdy historycznej, wyodrębniali symbole narodowe. Dostrzegli, że legendy stały się nieodzowną częścią naszej kultury i tradycji.

Legendy zwizualizowane przez uczniów klas IV

W finale, odwołując się do metody LEGO LOGOS ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, wybierali momenty ich zdaniem kluczowe dla wydarzeń i w sposób twórczy zobrazowali formą wybrane treści. O tym, co przedstawił, a co dostrzegli- opowiadali uczniowie. Następnie dopisywali dialogi w formie nieco bardziej współczesnej, zastanawiając się, jakby to było, gdyby legenda działa się tu i teraz.

Zerknijcie na filmy, które wykonali, animując klockowe scenki: Legenda o kamiennej głowie, Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Wandzie.

Zatem, ile prawdy jest w legendzie? Zaproponujcie takie działania swoim czwartoklasistom, jestem przekonana, że szybko znajdą odpowiedź.