• notatki

    Śladami kultury

      Podczas cyklu zajęć poświęconych KULTURZE uczniowie samodzielnie zdobywali, porządkowali, hierarchizowali oraz logicznie wiązali ze sobą informacje. Losując formę tworzenia notatki, zdobywali umiejętność, który sposób organizowania treści jest dla nich odpowiedni.   Podczas prezentacji prac na forum klasy poznawali związane…

  • karty pracy

    Na planecie szóstego księżyca

       Uczniowie klas szóstych spacerowali po niezwykłych przestrzeniach powieści Moony Witcher pt. „Dziewczynka z szóstego księżyca”. By usystematyzować ich wiedzę, wyostrzyć uwagę na kolejne sposoby tajemniczych przejść między przestrzeniami fikcyjnymi a realistycznymi, stworzyłam schematyczną kartę pracy (do pobrania w tym miejscu…